Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

РЕКЛАМА И ЦЕНИ : Общи условия за реклама

Уважаеми Рекламодатели,

Екипът на агенция СИМВОЛ конструктивно и с желание ще Ви помогне в избора и публикуването на рекламни форми според Вашите желания и възможности.
Моля, прочетете внимателно следните Общи условия за реклама в нашето издание. Условията са във Ваш интерес, както и в интерес на над 1500 клиента. Те са продиктувани от 10-годишен опит и спомагат за точното, качествено и бързо издаване на каталога.

1. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМАТА, ИЗХОДНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ГРАФИЧНИ ОРИГИНАЛИ
1.1. Рекламодателят е длъжен да предостави своевременно (в едномесечен срок) качествени изходни материали за изработване на рекламата - диапозитиви, снимки, текстове и общи изисквания за оформление.
Издателят не носи отговорност за подаването на некачествени графични оригинали - печатни растерни оригинали, разпечатки или любителски снимки.
1.2. Желателно е фирменото лого и графични търговски марки да се предоставят векторизирани на електронен носител. Запазените цветове се задават по CMYK скала. Издателят не носи отговорност за точното възпроизвеждане на търговски марки, предоставени на разпечатки и без зададени по CMYK скала цветове.
1.3. Рекламодателят получава за съгласуване и одобрение разпечатка на рекламата. Рекламодателят има право мотивирано да върне за преработка рекламния проект, ако при изработването му не са спазени неговите първоначални изисквания.
1.4. Промени във вече одобрени от Рекламодателя рекламни форми се извършват само при техническа възможност и уговорено допълнително заплащане в зависимост от допълнителните разходи и сложността на промените.
1.5. Авторските права на готовите рекламни проекти са собственост на СИМВОЛ ООД и могат да бъдат публикувани само в неговите издания или с неговото посредничество. Преотстъпването на авторски права се заплаща в размер на 10 % от стойността на рекламата.

2. МЯСТО НА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМАТА
2.1. Издателят публикува рекламните форми в обичайните места и ред в изданията.
2.2. Специално място се уговаря предварително с Издателя и се заплаща допълнително по съответната тарифа. За специално място в печатното издание се счита и разположението върху лява или дясна страница, до информационното участие и в началото на раздел.

3. ОБЕМ НА ИНФОРМАЦИОННО УЧАСТИЕ
3.1. Информационното участие влючва публикуване до 7 адреса и съответните телефони, e-mail и интернет сайт и до 150 символа предмет на дейност.
3.2. Публикуване на повече от 7 адреса се заплаща допълнително по 5 € на адрес. Публикуването на повече от 15 адреса е технически невъзможно, за което Издателят предварително се извинява.
3.3. Публикуване на повече от 150 символа предмет на дейност се заплаща по 1 € за всеки 10 допълнителни символа. Публикуването на повече от 100 допълнителни символа за предмет на дейност е технически невъзможно, за което Издателят предварително се извинява.

4. ПРОМЕНИ В АДРЕСИ, ТЕЛЕФОНИ И ДРУГА ТЕКСТОВА ИНФОРМАЦИЯ
4.1. За промени в печатното издание Рекламодателят е длъжен да уведоми своевременно Издателя. Уведомяването става писмено или по факс до 31 януари. След този срок промените се отразяват в специален раздел на печатното издание, който се отпечатва последен.
4.2. Промените в Интернет и мултимедийните издания се нанасят веднъж месечно и при всяка актуализация.

5. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
5.1. Цените за участие с рекламни форми включват:
- доставка на един брой от печатното издание;
- информационно участие в съответния раздел и азбучния указател на печатното издание на български език;
- информационно участие в съответния раздел и азбучния указател на печатното издание на английски език;
- информационно участие в Интернет версията на български и английски език;
- информационно участие в мултимедийната версия на български и английски език;
- безплатно вписване в разширената база данни на СИМВОЛ за осъществяване на контакти при проявен интерес от потенциални клиенти.
5.2. Плащането на рекламата се извършва в брой или с платежно нареждане в срок, посочен в сключения договор. При забавяне на плащането в посочения срок направените на Рекламодателя отстъпки за срок се преизчисляват.
5.3. Цените са в EUR, без ДДС. Плащането се извършва в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня.

6. ОТСТЪПКИ.
6.1. За сключване на договор за реклама в печатното издание през месец юли - 12%, август - 9%, септември - 6%, октомври - 3%.
6.2. За второ рекламно каре в печатното издание - 5%, за трето - 7% (за първо се приема карето с най-големи размери).
6.3. За участие и в Представителната част на печатното издание - 7% върху цената на рекламно каре в информационната част.
6.4. За предоставени готови реклами на електронен носител или цветоотделки допълнителни отстъпки не се правят.
6.5. Отстъпки за допълнителни рекламни услуги.
Всички Рекламодатели ползват целогодишно специални отстъпки за предлаганите от Агенция СИМВОЛ рекламни услуги - реклама в пресата, радиото и телевизията, изработване на печатни рекламни материали, Интернет дизайн, външна реклама, рекламна фотография, календари, аксесоари и др.

7. ДОПЛАЩАНЕ
7.1. За първа реклама в основен раздел +35%, за първа реклама в подраздел +25%, за фиксирано място (в т.ч. до информационното участие) +20%.
7.2. За реклама (цяла или 1/2 страница) върху втора корица + 70%, на трета корица +40%.

8. СПЕЦИАЛНИ РЕКЛАМНИ ФОРМИ
8.1. Реклама върху разделително картонче - върху едната страна 295 €, върху двете страни - 449 €.
8.2. Поставяне на вложка в печатното издание - по 0,10 € на брой.
8.3. Фирмено лого и надпис до колонцифрата (до 8/1 см) - по 33 € на страница.
8.4. За всички останали специални реклами - формите и цените се договарят.

9. СРОКОВЕ
9.1. Крайният срок за включване в печатното издание на Каталог "Архитектура и строителство" 2006/2007 е 15 януари 2006.
9.2. Срокът за предаване на изходните материали за изработка на реклама е до 30 дни след сключване на договор, но не по-късно от 30 януари 2006.

10. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИ РЕКЛАМИ
Възможно е предаването на готови реклами от Рекламодателя, които трябва да отговарят на следните изисквания:
10.1. При предаване на готови цветоотделки - да са спазени всички стандартни изисквания - точен формат, пасери, имена на цветове и др. Линеатура 150 или 175 lpi.
10.2. При предаване на електронен носител - да са на DVD, CD или MО, в MAC или PC формат, CMYK цветова скала, EPS формат на файла (шрифтовете в криви).
10.3. Всички реклами се придружават от цветна разпечатка.
10.4. Не се приемат реклами, изработени на Page Maker, Word, Paintbrush и файлови формати, непосочени в т. 10.2.

 

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: