Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Статии

  Назад

 Проучване и проектиране
“В началото бе словото” – това са думи на всички вярващи. Ние пък казваме – “В началото бе проучването”, убедени че от него започва всичко и колкото по-качествено е извършено, толкова по-добър ще е крайният резултат. Разглеждаме проучването в неговата глобална значимост и обхват на: инвестиционната готовност, документална състоятелност, конкретния терен и неговите особености, нормативните изисквания, собствеността и законността. Как да стане така, че проучването да натежи в съзнанието на поръчващия инвеститор като се има предвид ограничените възможности на самата визуална информация по отношение на мястото, текста и т.н.? Все пак нека да поясним. Проектантите естествено са убедени, че проучвателния етап е изключително важен в две посоки: за качеството на самия проект и за качеството на строителното изпълнение на обекта. Остава в това да бъде убеден и самия клиент, като му се обърне внимание, че прецизното проучване /което изисква адекватно време и заплащане/ ще му осигури оптимално точна прогноза за евентуалните разходи, ще го предпази от излишни залитания и илюзии и ще му спести време и тревоги. Дори нещо повече – динамичното разрастване на видовете работи вече задължително изисква проучването да обхване и тънкостите, особеностите, “подводните камъни” в нормативната уредба в сферата на съгласуването и одобряването, дейност която е достатъчно бюрократизирана и с право предизвиква само негативни реакции. Да се поставим все пак на мястото на клиента, който при всички случаи е в деликатна ситуация. Фирмената реклама му дава само първоначалната информация. Освен това, той по принцип не е наясно с проектанския процес и не е склонен да го оценява адекватно. Много по-лесно се дават пари примерно за хубава теракота нежели за папки с трудносмилаемо съдържание. Клиентът се интересува не от процедурите, а от самата реализация, от построения обект. В крайна сметка успехът на съвместната работа зависи от плавното стиковане на интересите. В проучвателната и проектанската дейност / това се забелязва и в рекламната информация/ напоследък все по-отчетливо навлиза термина “консултации”. Изкусително е да се направи аналог с адвокатските консултации, които са надежно регламентирани като дейност. Не сме далече от истината. Тук става въпрос за технология много близка до правната, защото обикновено проблемите, които трябва да бъдат консултирани са от кухнята на безкрайната законова и нормативна уредба в областта на териториалното устройство, проектирането и строителството. В такъв случай какъв е консултантът? Това е /би трябвало да бъде/ висококвалифициран специалист в гореизброените области, който е в състояние да анализира заплетения случай и да предложи оптимално решение, алтернатива или варианти. И все пак клиентът, какъвто и да е той, неизбежно стига до фирмата, която се занимава с проектиране. Накрая всеки успява да намери “своя проектант” във финансов и емоционален план, дори бихме си послужили с перефраза на изпитания израз, че “всеки клиент получава проектанта когото заслужава”. Обратното също е вярно. Съществуват няколко възможности за определяне на подходящия “най-добър проектант !”: препоръка от други лица; чрез рекламата на самата фирма /проспекти, каталози, публикации, табла, символи и т.н./; при посещение на изградени обекти на самата фирма. Изникват обаче редица съпътствуващи въпроси, на които ще се опитаме да направим кратък коментар. Какво ли би си помислил човек ако попадне на информация за фирма, която прави “всичко в областта на проектирането”? В най-добрия случай такъв текст, прекалено общ, предизвикателен и неясен, би трябвало да заинтригува клиента, но и да го направи предпазлив докато не получи допълнителна информация на място в самата фирма. Внушават ли по-голямо доверие фирмите, които обхващат целия цикъл “проучване, проектиране, строителство”? Практиката показва, че в условията на деловите коректност клиентът само би могъл да спечели от контактите с такава организация на фирмената дейност. Този проблем обикновено се свързва и с така нареченото “комплексно проектиране”, дейност която също би трябвало да бъде много по-подробно разяснявана в информационните и рекламни материали. Това се дължи на рутинната употреба на думата “комплексност”, която в съвременния живот се идентифицира с универсалност и не се обръща достатъчно внимание на нейното специфично предназначение. Комплексност не винаги и най-малкото трябва да се приеме като “всичко в дадена област” – очевидно всеки етап в проучването и проектирането си има своите характерни особености. Успехите в проектирането и оттук в строителството се свързват не случайно с взаимното доверие между партньорите и динамичното, но градивно мислене в изясняване на основните проблеми. Архитектурната и строителна практика могат да предложат достатъчно поучителни, неприятни или забавни, но винаги убедителни примери в тази посока.

(01-07-2001) - Символ

 

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: