Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Статии

  Назад

 Обучение, квалификация, специализирана информация
Не е тайна, че рекламната кампания на учебните заведения за специалисти в областа на проектирането и строителството е меко казано безлична. Изглежда все още се разчита на старата романтична представа за студента, който завършва като архитект или инженер и след това може да работи веднага и то успешно където пожелае: в проектирането, строителството, администрацията, инвестирането и прочие. Ситуацията обаче е коренно променена и на преден план много остро и болезнено излизат проблеми, които неотложно трябва да бъдат вклинени в учебната програма: запознаване с основните принципи на законовата и нормативна уредба и провокиране на умението да се работи с нея; изясняване на технологията на контролната дейност във всичките й направления; проучване на типичните форми на така наречената “консултантска дейност” и т.н. Новите моменти трябва да бъдат включени по подходящ начин в рекламата на учебното заведение. Този, който кандидатсва за него трябва да е коректно информиран дали неговите няколко години следване ще бъдат изпълнени с реално съдържание. Само при тези условия и покритието им в практиката ще стане възможно шаблонните постановки “комплексна” или “универсална” подготовка да зазвучат по съвременен начин. Учебните заведения са същите както преди години, дори на много места е запазена старата академична структура и методика в учебния процес. Качествената промяна в последните години идва от активизирането на работата на учебните отдели и тези, които се занимават с кваликафиционна дейност. Провеждат се квалификационни и преквалификационни курсове за студенти, завършили и дори практикуващи специалисти. Тази дейност, сравнително добре рекламирана, е предизвикана от новите обществено-икономически условия и представлява реалин процес в професионалната подготовка. Какво би станало обаче ако отидем по-напред в развитието на проблема – още в дипломата на всеки завършил студент да бъдат написани областите, в които той има някаква квалификация и кои от многобройните дейности в практиката ще може да изпълнява на оптимално равнище. Такъв атестат би съдържал сравнително обективна прогноза, която ще помогне на всеки млад специалист да попадне на подходящо място в практиката. Търсенето, предлагането и намирането на специализирана строителна информация все още не е на необходимото ниво. Информационното обслужване в тази област се поема донякъде от големите форуми свързани със строителството /изложения, панаири/, където се отчитат вече добри резултати на базата на натрупания и преосмислен опит. Не трябва да се подценяват и действията предхождащи всяко такова събитие: визуални рекламни материали поставени на характерни места в големите градове; разнообразни полиграфични материали с информационен характер; участие на медиите; ангажиране на творческите съюзи и браншовите организации и т.н. Рекламно-издателската дейност в областта на строителството естествено се намира в развитие и бележи вече определени успехи. Както и може да се предполага тя е многопосочна: полиграфична /вестници, списания, каталози, бюлетини, проспекти/; консултантска; организиране на панаири, изложби, презентации; изработване на изделия с рекламен характер. Добре е клиентите да знаят, че нивото и качеството на фирмената дейност в тази област се определя от няколко важни фактора: избор на основната концепция и подхода; параметрите и дълбочината на информационния обхват; полиграфската стратегия; формата и дизайнерското оформление на рекламния продукт и т.н. Да не забравяме, че информацията е велика сила, тя е първичения фактор, който задвижва проблемите, внушава нови идеи или потвърждава състоятелността на вече съществуващите. Оценявайки нейните огромни манипулативни възможности, майсторите на рекламата се опитват да създават доброжелателна и подкупваща визия, която в крайна сметка трябва да приобщи клиента и да го направи доброволен и съзнателен участник в играта. Много точно е казано “Доволният клиент е наш рекламен агент!”. Не е лесно, но понякога е необходимо обикновеният и по принцип неподготвен човек да може да “разчита” особеностите на рекламата, да дешифрира това, което по разбираеми причини се поднася синтезирано, а понякога и закодирано. Рекламата, от своя страна, трябва да даде своя принос в еволюцията на човешките взаимотношения, това е част от нейната забележителна мисия.

(01-07-2001) - Символ

 

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: