Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Статии

  Назад

 Производство и търговия със строителни материали и изделия
На пръв поглед пазарът за строителни материали и изделия може да се развива и разширява практически неограничено – “За всяка стока си има купувач!” Но изобилието на фирми и цветове не бива да създава впечатлението за неуправляев хаос, защото всъщност пазарната икономика се подчинява на гъвкави принципи, които произлизат от обективната необходимост за покриване на потребителските изисквания. Пазарът не само е тясно обвързан с технологичните и естетически изисквания в съвременното строителство, обзавеждане, оборудване, експлоатация и поддръжка на сградите от всякакъв характер. Това е идеалното място за ежедневна проверка на актуалните потребности и за провокиране на нови идеи в оформянето на жизнената среда. Тъй като в случая асортиментът от стоки е изключително голям, разнообразен и динамичен, фирмената реклама си поставя по-общи задачи, поради което е и сравнително еднообразна. Отчитайки това обстоятелство клиентът обикновено се активизира в решаването на своя конкретен проблем. Тогава именно той излиза от ролята на пасивен и манипулиран наблюдател, започва да проучва, да работи много повече с информационни и рекламни материали и не рядко е по-осведомен от самия продавач или търговиц. Ако проблемът му е свързан със строителство или ремонт той може да използува възможностите на фирм, които извършват строително-монтажни работи, защото те понякога търгуват със строителни материали, изделия и детайли и имат опит в комплексните доставки – това спестява време и разходи, предлага по-голям избор на стоки и нерядко е обвързан с гаранции. Естествено изборът на подходящия материал или изделие е силно затруднен в условията на унифициране на основните изисквания. Например битумните покривни покрития имат почти еднакви хидротехнически и изолацинни параметри /поне в рекламата/, сходни естетически качества, а и дори цени. Тогава определящи /но клиентът трябва да съзнава своята отговорност/ могат да бъдат изисквания свързани с технологията на полагането, конфигурацията и наклоните на покрива, формата на отворите, принципа и детайла на отводняването. Вносни стоки или материали и изделия произведени от български фирми? За познавачите такъв проблем не съществува – определящо е винаги качеството отнесено към решаване на конкретния проблем. Но масовият купувач не е достатъчно информиран поради наслоени предубеждения и някои недомислици в ценообразуването. Освен това българската стока все още се предлага крайно неубедително в сравнение с утвърдените чуждестранни образци. Това може да се коригира само чрез изтъкване на реални предимства по отношение на експлоатацията, поддръжката, гаранциите ако другите параметри са обективно сравними. Тук е мястото да се коментира относителната тежест на традиционните системи и материали от позициите на така наречената “култура на обитаването”. Малко е да се каже, че рекламата избягва да се занимава с този много интересен въпрос. Изделията, които притежават характеристиките на минали епохи се поставят удобно под общия “ретро” знаменател и не се правят опити да се изтъкват качествата или дори уникалността в отделните примери. Клиентът рядко пита за гаранцията, въпрос от изключителна важност, който за жалост е неясно поставен в нашите условия. Един пример – какво може да накара клиентът да купи битумни керемиди с “твърда гаранция” /рекламирана писмено и устно/ 10-15 години и да пренебрегне традиционните керамични фалцови керемиди, които покриват българските покриви /и безброй много европейски/ от края на Първата световна война? Очевидно материята е твърде разтеглива, но за това пък на помощ идват железните изводи от практиката. Особено прецизно трябва да се подбират материали и изделия подложени на тежък експлоатационен режим: всеки дребен дефект, техническа недомислица или подмяната на оригиналния материал с бързоизносващ се и по-евтин заместител водят неизбежно до компрометиране на изпълнението, подмяна на детайли и нерядко – до тотален ремонт. Немалко съвременни изделия са ловко адаптирани системи от миналото, това е в духа на приемствеността и принципите на технологичното развитие на материалната среда. Но ако все пак открием в някой стар дом порцеланови ключове, контакти и фасунги за електрическата инсталация не бива да се усмихваме снизходително. Внимателният поглед ще открие много неща, които майсторите отпреди 100 години са смятали за задължително условие в занаята: остроумно техническо решение, материал за който думата гаранция е нелепа, несравнима декоративност и естетика. А това са някои от основните съвременни елементи в работата по хуманизирането на всяка жизнена среда.

(01-07-2001) - Символ

 

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: