Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Статии

  Назад

 Инвестиране и надзор
Инвестиционният процес съдържа някои елементи, които са характерни за хората – атлети намиращи се в състояние на предстартова треска. Това са преди всичко: предварителната подготовка, оценката на възможностите, пределната концентрация и мотивация. Разликата е в оценката на фактора време, който в предложения пример е напълно регламентиран, а в деловия живот е предмет на сложна договорна дейност, която включва и предполагаемите изненади в по-нататъшното развитие на проблема, минавайки през етапите проектиране, съгласуване, озаконяване и строителство. Несъмнено инвестирането като разумна, целенасочена и доброволна дейност отбелязва началото на дългосрочно начинание усложнено с критични моменти, които за съжаление не са достатъчно изяснени както в обикновената практика, така и в рекламно-информационната дейност свързана с тази проблематика. Лековерната представа за рутинна работа, която се изчерпва с проучването къде най-изгодно и веднага да се вложат наличните средства, постепено се заменя с отрезвяващата картина за действителното състояние на нещата. А тя е, че инвестирането е сложна и продължителна операция, която създава нови и деликатни обществено-социални взаимотношения и задължително изисква добра професионална подготовка и отговорност от всички участници в процеса. Всички субекти /и по всяко време/ могат да се окажат в положението на действителни инвеститори: държавата, кооперациите, сдруженията, организациите, асоциациите, фондациите, фирмите и всеки отделен собственик. Освен това, инвестирането е процес, без който е немислимо изобщо всяко движение и еволюция в обществено-икономически план. В нашите условия средствата все още се насочват приоритетно в частния бизнес, там където се очаква бърза възвращаемост и печалба: дребна и средна търговия и хотелиерство, развлечения, музика, спорт и прочие. Какво е мястото и ролята на информационно-рекламната дейност в инвестиционния процес? Тя може да бъде изключително полезна ако успее на българите да мислят градивно, да се научат да инвестират правилно и особено в добре проучени инвестиционни програми. Би могло да помогне на хората да осъзнаят своето реално участие в процеса, да се активизират и да работят в позитивна обстановка, защото обикновено идеята за инвестиране е свързана с хубави хрумвания и мечти. Вървейки обаче след своята идея всеки инвеститор и без друго ще научи, че нещата свързани с проектирането и строителството се променят и развиват, но в същото време твърде много и безсмислено се усложняват и бюрократизират. Не случайно специализираната терминология все повече се обогатява: инвестиционно проектиране, комплексен анализ, архитектурно-строителни и финансови консултации и експертизи, експертни оценки, посредничество при сделки, ценообразуване. Не е случайно и това, че фирмите които се занимават с тази дейност не рядко извършват и лецензирани услуги по контрола и надзора в проектирането и строителството и то във всичките му форми. Става въпрос за технически контрол, независим строителен надзор, инвеститорски контрол, авторски контрол – дейности, които са трърдо регламентирани в законовата и нормативна уредба и осигурени с достатъчна фирмена и рекламна информация. Остава всеки инвеститор да направи своето проучване и се довери на специалистите работещи в тази сложна и отговорна материя. Една хубава “строителна” поговорка от възрожденските години по нашите земи гласи: “ Не е майстор онзи който прави, а онзи който поръчва да направи” Едва ли може да се добави нещо към това мъдро послание, визиращо всеки който ще има куража и самочувствието да инвестира в строителството.

(01-07-2001) - Символ

 

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: