Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Статии

  Назад

 Недвижими имоти
Работата по недвижимите имоти включва разнообразни и много специфични дейности, които обикновено са ясно фиксирани в информационните и рекламни материали. По правило основната задача на фирмите е да извършват самостоятелно всички процедури и услуги свързани със сделките с недвижими имоти. Но в някои случаи фирмите стават посредници и тогава става въпрос за консултации и посредничество при сделки с недвижими имоти. Друга важна и отговорна дейност, която логично се извършва именно в тези фирми са юридическите консултации във връзка с недвижимите имоти. Това става възможно след като фирмите в този бранш задължително започнаха да разширяват и усъвършенстват своята дейност в посока на правната и данъчна защита на населението. Маркетинговите проучвания във връзка със сделките с недвижими имоти не засягат директно клиента, защото това е приоритет на самата фирма и тя го осъществява ако разполага с необходимия потенциал. Но извършването на специализирано проучване на пазара за имоти и на потребителското търсене означава, че фирмата е организирала своята работа на базата на високопрофесионални критерии и може да се разчита на нея. Същото впечатление оставя и информацията за извършването по специална методика на пазарни и експертни оценки върху движима и недвижима собственост. Логично е собственикът, който се е захванал да решава /или е бил принуден от обстоятелствата/ проблеми на недвижимите имоти да потърси именно тук обяснение за всевъзможните заплетени ситуации, много от които са всъщност юридически казуси. И затова не случайно фирмите са комплектувани със специалисти и в това направление. Установено е, че основните проблеми от масов характер са свързани с: покупко-продажбата на недвижими имоти, наемите и замените. Но има фирми, които отиват и по-нататък: извършват собствено проучване на терените, търгуват с недвижими имоти, инвестират средства в проучвателни и проектански работи, а в крайна сметка – и в строителството. Тези разклонения на основната дейност би трябвало да привлекат вниманието на клиентите защото показват, че конкретната фирма развива и разполага с много добра актуална информация за старта на инвестиционния процес – движението на терените и обектите във връзка с извършване на строителни или ремонтни работи. Клиентите с по-големи финансови възможности биха се заинтересували от фирми, които се ангажират дори с управлението на недвижимите имоти, принципно нова дейност в нашите условия включваща: осигуряване на наемателите, поддръжка на имота, събиране на наеми, плащане на такси и данъци и т.н. Темата за недвижимите имоти е особено интересна ако се погледне през призмата на нейната действителна стойност. Известно е, че в общества с по-развити социално-икономически взаимоотношения процентът на притежаваната частна недвижима собственост е неизмеримо по-малък отколкото в нашата страна. Това се дължи на доказаната и осъзната полза от движението на имота, който също е стока и може да носи печалба, а при смяна на наемателите и собствениците може да бъде по-добре запазен и поддържан, дори в някои случаи – обновен и реставриран. Разбира се едва ли е необходимо да се правят крайни и категорични изводи от факта, че българинът се занимава много повече със строителство и ремонти и обикновено замразява своята собственост. Съвсем други са нашата чуствителност, възпитание и традиционна нагласа към мястото и материалната среда. Много по-важно е тези процеси да бъдат осмислени и усъвършенствувани от организационно-правна гледна точка за да се гарантира относителен ред и възможност за развитие на пазара на имотите. В този смисъл позитивната роля на информацията и рекламата не подлежи на съмнение. Българинът също би могъл гордо да каже “Моят дом е моята крепост!”. Но не е ли по-цивилизовано вместо да се вдигат необитаеми къщи-палати да се обърне повече внимание на наличния и стойностен сграден фон, той да бъде ремонтиран, реставриран, съживен и подготвен за следващото поколение, така както са мислили и правили нашите деди.

(01-07-2001) - Символ

 

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: